Conceptnota Vlaamse Energievisie

Om de Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen te halen, moeten er de komende jaren grote stappen gezet worden. In dit kader keurde de Vlaamse Regering de conceptnota met de Vlaamse Energievisie en de erin vermelde acties goed.

 

Energievisie – algemene lijnen
Enkele opvallende plannen uit de energievisie:

  • Tegen 2035 mogen enkel Zero-emissie voertuigen verkocht worden.
  • De invoering van een CO2-belasting zal worden onderzocht.
  • Nieuw beleid zal gefinancierd worden via de begroting en niet meer via de energiefactuur.

 

Energievisie – zonnepanelen
Voor (toekomstige) eigenaars van zonnepanelen zijn volgende plannen interessant:

  • Er wordt een nieuwe compensatieregeling voor het overschot aan elektriciteit uitgewerkt zodat het rendement van PV bij de uitrol van de digitale meter verzekerd blijft.
  • Innovatieve oplossingen voor energieopslag zullen steeds belangrijker worden en dit zal ook merkbaar zijn in het beleid.

De volledige conceptnota is te raadplegen via deze link.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Verwijder formulierToevoegen