Volledige overgang op hernieuwbare energie realistisch tegen 2050

Het rapport van Greenpeace, het Energy [R]evolution Scenario (2015) dat op mondiaal niveau geschreven is, bewijst dat de overgang naar 100% hernieuwbare energie tegen 2050 mogelijk is. Ook omschrijft het rapport hoe dat doel bereikt kan worden, wat de kosten zijn en wat de impact is op het aantal jobs in de energiesector.

Enkele opvallende conclusies
-Een complete uitfasering van fossiele brandstoffen tegen 2050 is haalbaar.
-Deze uitfasering zal plaatsvinden in een stroomversnelling: eerst bruinkool en kernenergie, dan steenkool, vervolgens olie en tot slot gas.
-De besparingen op toekomstige brandstofkosten zijn hoger dan de noodzakelijke investeringen om over te gaan op 100% hernieuwbare energie.
-Het Internationaal Energieagentschap voorspelt dat het aantal jobs in de energiesector stabiel blijft rond 28 miljoen in de komende 15 jaar. Greenpeace komt uit op 20 miljoen bijkomende jobs.

Nauwkeurigheid
De door Greenpeace uitgewerkte scenario’s blijken keer op keer zeer nauwkeurig. De Amerikaanse Meister Consultants Group concludeerde eerder dit jaar dat de scenario’s van Greenpeace’ hand accurater waren dan die van andere gevestigde instellingen, zoals het Internationaal Energieagentschap, Goldman Sachs en het Amerikaanse Department of Energy.