Energiezuinig bouwen, wat verandert er in 2016?

Een nieuw jaar betekent vaak ook een nieuwe wetgeving. Voor het bouwen van een huis is dit niet anders. Hier een kort overzicht van de nieuwe E-peilnormen en de premies die u hiervoor kan aanvragen.

 

E-peil

Het E-peil wordt in België gebruikt om het energieverbruik van een gebouw aan te geven. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw is. Dit heeft niet alleen invloed op uw energiefactuur, maar ook op de waarde van uw woning. Door de stijgende energieprijzen zal het E-peil ook steeds belangrijker worden.

Vanaf 2016 is de maximale E-peilnorm voor nieuwe woningen verlaagd van E60 naar E50. In 2018 wordt de norm verder verlaagd naar E40, in 2020 naar E35, en vanaf 2021 moeten alle nieuwbouwwoningen Bijna-EnergieNeutraal (BEN) zijn. Dit komt overeen met een maximale waarde van E30. Indien er niet voldaan is aan de EPB eisen zal er een boete gevorderd worden. Hoe groter de overtreding, hoe hoger de boete.

 

Premies en kortingen

De overheid wil het bouwen van energiezuinige woningen stimuleren. Daarom zijn er premies en kortingen te verkrijgen voor het halen van een bepaald E-peil. Hoe beter het E-peil van de woning, hoe groter de voordelen. Hier vindt u een overzicht van de huidige situatie:

 

Premies
Aanvraag stedenbouwkundige vergunningE-peilPremieper punt onder maximaal E-peil
2014≤ E40€ 1 800€ 50
≤ E60€ 1 000€ 40
≤ E80€ 400€ 30
2015≤ E30€ 1 800€ 50
2016≤ E20€ 1 800€ 50

 

 

 

Onroerende voorheffing
Aanvraag stedenbouwkundige vergunningE-peilVerminderingPeriode
2014/2015maximum E4050%5 jaar
maximum E30100%5 jaar
2016maximum E3050%5 jaar
maximum E20100%5 jaar

 

Let op! Eens het EPB verslag is ingediend, kan dit niet meer aangepast worden. Contacteer Intellisol dus zeker op tijd zodat u aanspraak kunt maken op de beschikbare premies. Vanaf de ingebruikname van uw woning heeft u maximum 6 maanden voor het indienen van het EPB verslag.

 

 

Zoals u merkt verandert de wetgeving inzake energiezuinig bouwen en verbouwen geregeld. Kom dus regelmatig kijken op de Intellisol website om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.