Stroom van eigen kweek

Door het wegvallen van de overheidssteun is niet alleen het financiële aspect, maar ook zonne-energie in het algemeen in een minder goed daglicht komen te staan.

Intellisol draagt zijn steentje bij aan de imagocampagne vanuit PV-Vlaanderen: Stroom van eigen kweek, ook te volgen via www.stroomvaneigenkweek.be. Door het wegvallen van de overheidssteun is niet alleen het financiële aspect, maar ook zonne-energie in het algemeen in een minder goed daglicht komen te staan. Onterecht, vinden wij.

Nog steeds voordelen zonne-energie
Zonne-energie heeft ondanks het wegvallen van steun vanuit de overheid natuurlijk nog enorme voordelen:

–          Een zonnepaneleninstallatie – via een betrouwbare partner – is een kwaliteitsproduct waarmee u jaren vooruit kunt

–          Schone, oneindige energiebron (energie van de toekomst)

–          Stabiele prijs en onafhankelijk van grillige energiemarkt

–          Uitstekend inzicht in productie en verbruik, grip op de zaak